Standby

Cập nhập tin tức Standby

Hàng năm có tới 1 tỷ USD tiền điện bị lãng phí ở Mỹ

(GameSao) - Số tiền thanh toán cho dịch vụ game giải trí ở Mỹ là 1 con số cực kỳ khổng lồ.