Standby

Cập nhập tin tức Standby

(GameSao) - Số tiền thanh toán cho dịch vụ game giải trí ở Mỹ là 1 con số cực kỳ khổng lồ.