sử dụng điện thoại khi lái xe

Cập nhập tin tức sử dụng điện thoại khi lái xe

Lưu thông ở tuyến đường khá vắng vẻ, tuy nhiên thay vì quan sát đường, tài xế xe máy lại "dính" mắt vào điện thoại.