Sư tử dính cú đá trời giáng của hươu cao cổ

 Con sư tử bị hươu cao cổ hất xuống đất và bồi thêm cú đá trời giáng.
Con sư tử bị hươu cao cổ hất xuống đất và bồi thêm cú đá trời giáng.


H.N (theo NatGeo)