Con sư tử bị hươu cao cổ hất xuống đất và bồi thêm cú đá trời giáng.


H.N (theo NatGeo)