Sửa Bộ luật hình sự

Cập nhập tin tức Sửa Bộ luật hình sự

Đề nghị bổ sung tội cố ý làm trái trong bổ nhiệm cán bộ

Các đại biểu QH hôm nay thảo luận về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.