Sửa đường

Cập nhập tin tức Sửa đường

Bí thư Thăng: “Đừng thành câu chuyện phân bổ trẻ em uống sữa!”

Liên quan đến vấn đề nóng nâng cấp đàn bò sữa và tìm đầu ra cho nông dân, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Sở NNPTNT đưa ra những biện pháp cụ thể hơn.

Người dân có được hoàn lại phí bảo trì đường đã đóng?

“Địa phương nào dự kiến dừng thu phí bảo trì đường bộ xe máy thì phải chịu trách nhiệm về con đường mình quản lý. Để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thì ngân sách tỉnh phải bỏ ra để sửa đường”.