sữa nguyên liệu

Cập nhập tin tức sữa nguyên liệu

Đối thoại không 'dạ vâng' và điều khiến ông Đinh La Thăng gật đầu

Không thấy hình ảnh một doanh nghiệp “dạ vâng”. Cũng không thấy hình ảnh một ông Bí thư say sưa chỉ đạo...

8 đại gia sữa thắng kiện, thoát án truy thu ngàn tỷ

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng chấp nhận mã số và mức thuế suất theo khai báo của các doanh nghiệp đã được cơ quan hải quan thông qua trước đây.