Sunway TaihuLight

Cập nhập tin tức Sunway TaihuLight

Trung Quốc 'độc diễn' siêu máy tính, Mỹ 'chết lặng'

Mới đây, sản phẩm công nghệ Sunway TaihuLight đến từ Trung Quốc đã chính thức trở thành siêu máy tính nhanh nhất thế giới.

Lần đầu tiên, Trung Quốc vượt mặt Mỹ về siêu máy tính

Mỹ vừa bị Trung Quốc tước danh siêu nước sở hữu siêu máy tính mạnh nhất thế giới cả về số lượng lẫn sức mạnh siêu máy tính.