tạ lỗi

Cập nhập tin tức tạ lỗi

Nghe trò lớp 6 nói về tình bạn khác giới

Cùng nghe học sinh một trường THCS tại Hà Nội nói về những câu hỏi thực tế liên quan đến ứng xử với tình bạn khác giới, chuyện sử dụng Facebook, chuyện đi ngược đường hay bạo lực học đường.

Đề xuất lễ tạ lỗi cho các học sinh đánh bạn

Nhiều đề xuất được đưa ra tại buổi tọa đàm khoa học “Bạo lực học đường” – nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức sáng 25/3 tại Hà Nội.