Phạm Mạnh Hùng

Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng - Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, nghiên cứu viên chính chuyên sâu về nhân lực nhân tài

6 Bài viết
Trao chức vụ lãnh đạo cho người tài

Trao chức vụ lãnh đạo cho người tài

05:30 | 12/12/2020

Người lãnh đạo là đầu tàu định hướng cho đất nước phát triển và do vậy, chức vụ lãnh đạo phải được trao cho người tài giỏi nhất. 

Tranh cử để tuyển chọn chính khách tài năng

Tranh cử để tuyển chọn chính khách tài năng

05:30 | 24/11/2020

Tranh cử là cơ chế phù hợp để tuyển chọn chính khách tài năng. Cần mở rộng phạm vi đối tượng tuyển chọn để có những chính khách tài năng phù hợp nhất. 

Trả lương cao, tuyển chọn nghiêm ngặt để có nhân tài trị quốc

Trả lương cao, tuyển chọn nghiêm ngặt để có nhân tài trị quốc

08:08 | 22/11/2020

Để có được nhân tài trị quốc, cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu thực hiện chế độ lương thưởng hậu hĩnh cho các quan chức tài giỏi.

‘Tôi không cho phép người nhà không có tài được giữ chức quan trọng’

‘Tôi không cho phép người nhà không có tài được giữ chức quan trọng’

05:03 | 20/11/2020

Thành viên gia đình không có tài năng giữ chức vụ quan trọng sẽ là thảm họa đối với đất nước và di sản của tôi - cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng tuyên bố.

Cải cách bộ máy từ chính sách tăng lương 30% mỗi năm

Cải cách bộ máy từ chính sách tăng lương 30% mỗi năm

05:30 | 19/09/2020

Ngay khi lên cầm quyền năm 1961, cố Tổng thống Park đã dành ưu tiên số một và quyết tâm chính trị cao độ cho việc cải cách nhân sự.

Chọn người tài làm việc nước, Hàn Quốc phát triển bứt phá

Chọn người tài làm việc nước, Hàn Quốc phát triển bứt phá

07:00 | 16/09/2020

Hàn Quốc có giai đoạn phát triển bứt phá thần tốc là do nhà nước tuyển chọn được người tài ra làm việc nước từ những người giỏi nhất ở các đại học danh tiếng nhất.