tác phẩm số

Cập nhập tin tức tác phẩm số

Một chữ "Test" nguệch ngoạc viết bằng máy tính vừa được bán với giá 270.000 USD

Chẳng hề có giá trị nghệ thuật, tại sao chữ "Test" này lại bán được giá cao như vậy?