Hiện nay, ông Nguyễn Văn Phúc được phân công phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Ông Phúc cũng phụ trách các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Phụ trách các địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

Ngoài ra ông Phúc còn phụ trách các Đề án, Chương trình: Đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Lào; Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Trưởng Ban Chỉ đạo chống khủng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 165); Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Bộ GD-ĐT và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An. 

Năm 1995, ông Phúc tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường ĐH Ngoại thương. Ông Phúc lấy bằng thạc sĩ về Kinh tế Phát triển của Cao học Việt Nam - Hà Lan, chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Viện KHXH La Hay, Hà Lan năm 1998.

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị Tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học xã hội La Hay.

Từ tháng 2/2008-6/2008, ông Phúc là Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Mở TP.HCM.

Trước khi được điều động làm thứ trưởng Bộ GD-ĐT năm 2017, ông Phúc là Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM