tài khoản Overwatch Trung Quốc bị khóa

Cập nhập tin tức tài khoản Overwatch Trung Quốc bị khóa

Thêm 1700 tài khoản Overwatch ở Trung Quốc bị khóa

Với những động thái cứng rắn và vô cùng kiên quyết với phương châm "cung cấp một sân chơi bình đẳng và công bằng nhất cho tất cả game thủ Overwatch", Blizzard vẫn không làm cho các cheater Trung Quốc trùn bước.