tài khoản Pokemon GO giá trị nhất

Cập nhập tin tức tài khoản Pokemon GO giá trị nhất

Đây là tài khoản Pokemon GO giá trị nhất thế giới

Được biết, đây cũng là một trong những tài khoản Pokemon Go có level thuộc vào hàng top hiện nay, level 38. Đây cũng có thể xem là một trong những tài khoản Pokemon Go đắt giá nhất hiện nay.