M.B (Theo CNBC)

Windows 11 vừa ra mắt có gì hấp dẫn?

Windows 11 vừa ra mắt có gì hấp dẫn?

Microsoft vừa chính thức giới thiệu Windows 11, nền tảng Windows mới nhất. Những gì được xem là hấp dẫn trong thế hệ Windows tiếp theo này?