- Trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước - ông Nguyễn Thanh Nghị.

 

 

Ông có thể đánh giá một số thành tựu Kiên Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức cũng như một số hạn chế nhưng với nỗ lực của cả Đảng bộ Kiên Giang, tỉnh vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

 

{keywords}

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị

Tình hình kinh tế phát triển ổn định. Hiện tỉnh vẫn tiếp tục duy trì tốc độ phát triển đạt mức khá trong khu vực. Đời sống của người dân trong tỉnh được cải thiện và từng bước được nâng lên.

Các lĩnh vực như văn hoá, xã hội luôn được tập trung quan tâm, chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an ninh biên giới luôn được giữ vững.

Vậy trong nhiệm kỳ mới này, tỉnh sẽ tập trung vào những mục tiêu cũng như khâu đột phá gì, thưa ông?

Với kết quả như trên và xác định được những hạn chế còn tồn tại, nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã xác định mục tiêu tổng quát là phấn đấu để tăng cường hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chăm lo cho lĩnh vực văn hóa xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung phát triển kinh tế biển, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và chăm lo cho đời sống nhân dân trong tỉnh được tốt hơn.

Đặc biệt là phải tìm mọi cách phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển kinh tế biển, du lịch...

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khoá mới đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới cần chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế nhanh và thực sự bền vững, chắc chắn, đảm bảo an sinh xã hội; Thúc đẩy phát triển kinh tế theo mô hình đặc khu kinh tế tại đảo Phú Quốc; Tăng cường cho vấn đề phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như tình trình trật tự an toàn xã hội; Tăng cường hiệu quả hoạt động hội nhập, đối ngoại của tỉnh, tăng cường công tác dân vận để phát huy sứ mạnh đoàn kết; Tăng cường hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, trong đó tiếp tục cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy.

Một nhiệm vụ then chốt nữa là tăng cường xây dựng nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Ông có thể nói rõ hơn về định hướng phát triển sắp tới đối với Phú Quốc?

Phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế là chủ trương của Trung ương đã được xác định. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo xây dựng đề án phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế và đã trình các cấp có thẩm quyền của Trung ương xem xét.

Tỉnh xác định phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu là mũi đột phá của Kiên Giang. Sắp tới, khi có quyết định chính thức từ Trung ương, tỉnh sẽ có những chỉ đạo thực hiện cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt theo những mục tiều đề án đặt ra.

{keywords}

Năm tới, Kiên Giang được chọn để tổ chức Năm du lịch quốc gia. Vậy tỉnh đã chuẩn bị được những gì và sẽ tận dụng cơ hội này để thúc đẩy phát triển ngành du lịch như thế nào?

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định đây là vinh dự và cũng là cơ hội rất lớn của tỉnh để phát huy thế mạnh du lịch địa phương.

Tuy hiện vẫn còn một số khó khăn nhưng với cơ hội này, chắc chắn tỉnh Kiên Giang sẽ cố gắng tận dụng tối đa, tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia, qua đó góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch để góp phần phát triển kinh tế chung của tỉnh. Đồng thời sẽ có những dự án triển khai cụ thể để phát huy tốt nhất hiệu quả của các trung tâm du lịch của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị hiện là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước (39 tuổi).

 
 

Ông tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, có bằng tiến sĩ tại Đại học George Washington (Mỹ).

Lam Hiếu