Tam quyền phân lập

Cập nhập tin tức Tam quyền phân lập

Lắng nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái

Lâu nay, việc xây dựng Đảng và Nhà nước chủ yếu thực hiện theo hướng “tự mình".

"Nhiều việc bị lấy cớ là 'nhạy cảm' để không minh bạch thông tin"

"Nhiều việc được cho là “nhạy cảm” để lấy cớ đó không minh bạch thông tin, làm hạn chế hiệu quả của cuộc chiến chống tham nhũng và “lợi ích nhóm.”