tạm vắng

Cập nhập tin tức tạm vắng

Bỏ sổ hộ khẩu nhưng phiền hà khi xin xác nhận cư trú, Bộ Công an nói gì?

Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo công an địa phương tạo điều kiện tối đa cho người dân khi giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu.