{keywords}

Trong 2 ngày (15-16/8/2020), Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIV diễn ra trong thời điểm toàn Tập đoàn thi đua sôi nổi kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Bưu điện. Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần khẳng định chặng đường 5 năm Tập đoàn tái cấu trúc thành công theo Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/06/2014 và Quyết định 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ - đánh dấu sự thay đổi toàn diện của Tập đoàn về mô hình tổ chức - nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị kinh doanh, cơ chế kinh tế, cải cách hạ tầng - quản trị mạng lưới và chuyển đổi số. Đây cũng là giai đoạn bản lề then chốt đối với Tập đoàn của chúng ta trong việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030; quyết liệt đổi mới để phát triển nhanh và bền vững đi đôi với bảo đảm chất lượng; khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với đất nước.

Đại hội đã khẳng định những kết quả toàn diện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 23 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đồng thời, với thái độ thẳng thắn, nghiêm túc, nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm cho cả nhiệm kỳ.

Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIII đã đánh giá, nhiệm kỳ 2015 – 2020, chứng kiến những dấu mốc thay đổi, sự chuyển mình mạnh mẽ, vượt trên khó khăn, “Biến thách thức thành cơ hội” của Tập đoàn VNPT. Với những nỗ lực chung trên tinh thần “Đoàn kết, Thống nhất, Trách nhiệm”, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung đổi mới hoạt động; hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động chung, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII đã đề ra.

Đại hội đã phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, đề ra mục tiêu, phương hướng cùng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; từ đó khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng của Ngành Bưu điện; Cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn chung sức, đồng lòng, sáng tạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

Các chỉ tiêu quan trọng về sản xuất kinh doanh của VNPT đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XXIII đã được hoàn thành và tăng trưởng vượt mức. Cụ thể, tăng trưởng lợi nhuận bình quân 16,63%/năm (chỉ tiêu đề ra là 15%/năm), tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu là 11,3% (chỉ tiêu đề ra là 10%), thu nhập bình quân tăng trưởng 11,28%, tốc độ tăng trưởng nộp ngân sách Nhà nước bình quân hoàn thành kế hoạch. Về công tác xây dựng Đảng, VNPT đạt trên 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,52% (vượt 9,25%); kết nạp 883 đảng viên mới.

{keywords}

Bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục tái cơ cấu lại tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia. VNPT đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong: Tham gia thiết lập các hạ tầng số, xây dựng các nền tảng số ở quy mô quốc gia, như Trục liên thông văn bản quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm điều hành thông minh IOC. VNPT cũng đã ký thoả thuận hợp tác với 11 bộ, ngành; 16 doanh nghiệp lớn và 53 UBND tỉnh/thành phố để triển khai chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã đề ra các mục tiêu: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh; Phát triển doanh nghiệp hiệu quả; khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của trong chuyển đổi số tại Việt Nam. Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu cụ thể, tăng trưởng doanh thu bình quân/năm đạt 5%-7%; tăng trưởng lợi nhuận 6%-8%/năm; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 5%/năm; Đặc biệt doanh thu từ dịch vụ số và công nghệ thông tin - truyền thông đạt 24%-26% trong cơ cấu doanh thu; Năng suất lao động bình quân tăng 7%/năm và tiền lương tăng 5%/năm. Đảng bộ VNPT phấn đấu đạt trên 80% tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 95 % đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên..

{keywords}

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đánh giánhững kết quả trên đã khẳng định vị trí và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, VNPT cần nhận thức được vai trò quan trọng của một doanh nghiệp Nhà nước trong việc tích cực, chủ động tham gia đúng với quan điểm lãnh đạo, các mục tiêu nhiệm vụ tại Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, VNPT cần giữ vững vị trí là doanh nghiệp chủ lực trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, tiên phong thúc đẩy, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; phát triển công nghệ, nền tảng số nhằm thực hiện thành công Chiến lược VNPT 4.0, đáp ứng tiến trình không ngừng đổi mới và phát triển bền vững của VNPT, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIV đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 với 28 đồng chí. Đồng chí Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020-2025 Phạm Đức Long nhấn mạnh: “Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam nhận thức được rằng: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh là yếu tố mang tính quyết định nhằm phát huy sức mạnh đột phá, phát triển Tập đoàn ngày một lớn mạnh, gia tăng sức cạnh tranh và hiệu quả quản trị, từ đó nâng tầm vị thế trụ cột và dẫn dắt của Tập đoàn trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.”

Phương Dung