tấn công có chủ đích

Cập nhập tin tức tấn công có chủ đích

Đe doạ rò rỉ dữ liệu, kiểu tấn công mới của hacker

Tấn công có chủ đích vào doanh nghiệp, sau đó hacker sẽ đe doạ tung dữ liệu lên mạng để làm mất uy tín nạn nhân.

Tấn công APT vào Việt Nam ngày càng gia tăng số lượng và mức độ tinh vi

Các cuộc tấn công APT tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ tinh vi.

APCERT 2020: “Ngăn chặn tấn công của mã độc”

Mỗi giây trên không gian mạng có khoảng 108 cuộc tấn công mạng và 32 mã độc mới được tạo ra.