tân thần điêu đại hiệp

Cập nhập tin tức tân thần điêu đại hiệp

(GameSao) - Câu chuyên cảm động về một Chim Sẻ sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với Chế yêu. Tất nhiên, điều này chỉ là hư cấu.