- Mức tăng lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng cho các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Với 79,35% ĐB tán thành, sáng nay QH biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

{keywords}
Ảnh: Minh Thăng

Theo đó, từ ngày 1/5/2016 sẽ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Việc điều chỉnh này để bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

QH cũng yêu cầu Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ.

QH cũng giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới hai triệu đồng/tháng. Đồng thời trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.

Bầu cử tiết kiệm

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của QH trong nghị quyết là “tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, ngành, địa phương”. Cụ thể giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; từng bước thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh.

Đồng thời, tổ chức bầu cử QH và bầu cử HĐND các cấp theo tinh thần triệt để tiết kiệm.

Để tạo thêm nguồn cho đầu tư phát triển, QH cũng  giao Chính phủ phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ để đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu đã được QH quyết định.

Trong đó, chỉ phát hành trái phiếu chính phủ có thời hạn từ 3 năm đến dưới 5 năm với tỷ lệ không quá 30% tổng khối lượng phát hành, 70% đảm bảo từ 5 năm trở lên.

Đồng thời, trong năm 2015 và năm 2016 thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước của Chính phủ với tổng mức phát hành tối đa là 3.000 triệu USD.

Đồng thời, sử dụng 40.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển.

Thu Hằng

Sốt ruột với cải cách