Trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, từ năm 2009 đến nay, trường Đại học Ngoại thương đã và đang thực hiện khá thành công một chương trình đào tạo doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam xây dựng mô hình doanh nghiệp điển hình Việt Nam áp dụng quản lý sản xuất theo phương thức Nhật Bản (Monozukuri) dưới sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA.

{keywords}
 

Sau hành trình 10 năm, KEIEIJUKU đã đào tạo được một đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất công nghiệp luôn nỗ lực cống hiến cho xã hội bằng những sản phẩm hàng hóa chất lượng và tinh thần quản trị “lấy con người làm trung tâm”, “kinh doanh thắp lửa trái tim”, “kinh doanh bằng tự lực tự cường và bằng sự tử tế”.

Sự kiện kỷ niệm 10 năm này là cơ hội tốt để cộng đồng doanh nghiệp KEIEIJUKU Việt Nam mở rộng kết nối, nâng cao hình ảnh và tinh thần kinh doanh của mình trước các tổ chức ngoại giao, kinh tế và hiệp hội doanh nghiệp hai quốc gia Việt Nam, Nhật Bản.

Năm 1998, hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định Hợp tác Kỹ thuật và năm 2000, Thủ tưởng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Dự án xây dựng hai trung tâm VJCC tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh do trường Đại học Ngoại thương thực thi bằng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Năm 2001 và 2002, trung tâm VJCC Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động, triển khai ba mảng hoạt động chính là vận hành các khóa học kinh doanh, các khóa học tiếng Nhật và giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Năm 2007, Trung tâm VJCC triển khai xây dựng mô hình doanh nghiệp điển hình Việt Nam và mở rộng hoạt động hỗ trợ du học Nhật Bản và ngày hội việc làm, kết nối sinh viên Việt Nam với các trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản.

Năm 2017, Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản (Viện VJCC) được thành lập được thành lập trên cơ sở nâng cấp hai trung tâm VJCC, có nhiệm vụ duy trì, phát triển các hoạt động đào tạo cho doanh nghiệp và triển khai đào tạo Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.

Đức Bảo 

Nhật đẩy mạnh nhiều hình thức hỗ trợ mới với Việt Nam

Nhật đẩy mạnh nhiều hình thức hỗ trợ mới với Việt Nam

 - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ mới với Việt Nam trong đó có hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử và củng cố an ninh mạng…