tăng động giảm chú ý

Cập nhập tin tức tăng động giảm chú ý

Khi nào nên cho trẻ đi khám tăng động?

Trẻ tăng động thường ít tham gia chơi chung với các bạn vì hay tranh giành, khó tuân theo luật.

Tăng động giảm chú ý: Hiểu đúng để can thiệp kịp thời

ADHA hay còn gọi là “tăng động giảm chú ý” là căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến, nhất là ở các thành phố lớn. Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ mắc ADHD là 3,01%, có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây.