- Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tăng 5,98%, vượt trên nhiều dự báo. Đây là thành công lớn nhất trong việc ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Chiều 27/12, Tổng cục Thống kê công bố tình hình kinh tế xã hội đã cho biết, GDP cả năm nay đã tăng khá cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. GDP quý sau vẫn đạt cao hơn quý trước.

Cả năm nay, GDP ước tính đạt 5,98%, trong đó, quý I tăng 5,06%, quý II tăng 5,34% và quý III tăng 6,07%, quý IV tăng 6,96%.

Nhìn lại tốc độ tăng trưởng kinh tế kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, GDP năm nay tăng đứng thứ 4 trong 7 năm, thấp hơn các năm 2007-2010 và coa hơn so với các năm 2011-2013. (Trong đó, GDP  năm 2007 đạt 8,5%; năm 2008: 6,23% 2009 là 5,32%, 2010 là 6,78%, 2011 là 5,89% năm 2012 là 5,03%, năm 2013 là 5,4%).

{keywords}

Mức tăng GDP năm nay cũng đã cao hơn chỉ tiêu mà Quốc hội giao từ đầu năm.

Xét theo từng khu vực, Tổng cục cho biết, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,49%, cao hơn mức 2,64% của năm 2013, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh nhất tới 7,14%, cao hơn nhiều so với mức tăng 5,43% của năm trước. Khu vực dịch vụ chỉ tăng 5,96%.

Trong cơ cấu kinh tế hiện nay, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất là 43,38% trong GDP, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng cao thứ hai với tỷ trọng 38,5% và khu vực nông lâm nghiệp, thuỷ sản chỉ còn chiếm 18,12%.

Xét về góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng đã tăng 6,2% so với năm 2013, trong đó, tiêu dùng của dân cư tăng 6,12%, cao hơn năm 2013 (5,18%), tích luỹ tài sản tăng 8,9%,

Cùng đó, lạm phát cũng đã được kiểm soát tốt. CPI năm nay chỉ tăng 1,84% so với tháng 12/2013, là mức thấp nhất trong 13 năm trở lại đây. Trung bình mỗi tháng, CPI chỉ tăng 0,15%.

Cán cân thương mại đã có thặng dư khá với mức xuất siêu cả năm đạt 2 tỷ USD, cũng vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, FDI xuất siêu 17 tỷ USD và khu vực trong nước nhập siêu 15 tỷ USD.

Tổng Cục Thống kê đánh giá, các chỉ số vĩ mô trên đã cho thấy dấu hiệu tích của nền kinh tế trong năm nay. Nhiều ngành kinh tế đã bắt đầu cải thiện, phục hồi như bất động sản, sản xuất công nghiệp. Giá cả được kiềm chế ở mức thấp.

  • Phạm Huyền