{keywords}
Các đại biểu tham dự hội thảo tại Hà Nội. (Ảnh: hoilhpn.org.vn)

Sáng 9/11, Hội thảo “Phụ nữ Việt Nam tham gia hành động ứng phó biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai” do Hội LHPN Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) với sự hợp tác của Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Biến đổi Khí hậu (VNGO-CC) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm hưởng ứng Ngày dành riêng cho Giới tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Hội thảo mong muốn quảng bá hình ảnh và đóng góp của phụ nữ Việt Nam vào đóng góp quốc gia tự quyết định và kết nối các tổ chức, cá nhân hoạt động tích cực trong lĩnh vực Giới và Biến đổi khí hậu cùng chung tay thúc đẩy bình đẳng giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), giảm thiểu rủi ro thiên tai (GTRRTT).

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, sự nhìn nhận vấn đề giới cũng như vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong các hoạt động phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH, GTRRTT vẫn còn tồn tại những định kiến. Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự tham gia của phụ nữ còn gặp nhiều rào cản về công nghệ kỹ thuật, năng lực, truyền thông và tài chính trong ứng phó với BĐKH. Họ có nhiều hạn chế hơn trong tiếp cận thông tin và ít cơ hội học hỏi, nắm bắt sớm các biện pháp ứng phó.

Bà Gaelle Demolis, Quyền Trưởng đại diện của UN Women tại Việt Nam, khẳng định vai trò cũng như tiềm năng của phụ nữ trong tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai là rất lớn. Cần có các sáng kiến phát huy vai trò trung tâm của phụ nữ. UN Women đã, đang và sẽ tích cực hỗ trợ các cơ quan chính phủ Việt Nam cũng như Hội LHPN Việt Nam trong nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong thích ứng BĐKH, tăng cường tiếp cận của phụ nữ tới sinh kế bền vững và sinh kế thay thế để có thể chống chịu với thiên tai, thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong việc ra quyết định về thích ứng, giảm thiểu BĐKH, quản lý RRTT ở tất cả các cấp và lĩnh vực.

Hải Lam