Sáng 24/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm ngày thành lập VUSTA (26/3/1983 - 26/3/2023).

Tại lễ kỷ niệm, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA cho biết, từ 15 hội thành viên ban đầu, đến nay VUSTA đã có tổng cộng 156 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 93 Hội ngành toàn quốc, thành lập gần 600 tổ chức KH&CN trực thuộc. Liên hiệp đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức trong số 3,7 triệu hội viên, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chia vui tại lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam. Ảnh: VUSTA

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, trí thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước.

Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên và giới trí thức phát huy tiềm nǎng trí tuệ để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Theo GS.TSKH. Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam ngày 15/8/1963 là một cuộc gặp lịch sử giữa vị lãnh tụ anh minh với đại diện giới trí thức. 

Từ đây, tư tưởng của Người về về trí thức ngày càng thấm sâu trong quan điểm của Đảng và từng bước được cụ thể hóa thành những chủ trương, chính sách của Nhà nước.

“Đất nước Việt Nam đang có một cơ đồ lớn để có thể thực hiện khát vọng đưa Dân tộc đi tới phồn vinh, trong sự nghiệp đó, đội ngũ trí thức sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng”, GS.TSKH. Vũ Minh Giang nói.

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp được hơn 2,2 triệu trí thức cả nước. Ảnh: VUSTA

GS.TSKH.NGND. Nguyễn Thiện Phúc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội khóa cho rằng, nội dung phổ biến kiến thức ngày nay không chỉ là kiến thức khoa học thường thức, mà phải là kiến thức từ những lĩnh vực khoa học có thể làm thay đổi cuộc sống. 

"Đổi mới sáng tạo là chìa khóa thành công để phát triển đất nước. Vấn đề là cần những giải pháp sáng tạo nào để triển khai có hiệu quả. Với nhận thức đầu tư cho khoa học là cơ sở cho đổi mới sáng tạo, Việt Nam trước hết cần phải tổ chức học tập tốt về nội dung và phương pháp đổi mới sáng tạo để vươn lên thành công", GS.TSKH.NGND. Nguyễn Thiện Phúc nói.

Lê Trang