Tập Kích 2

Cập nhập tin tức Tập Kích 2

(GameSao.vn) – Vừa được “hít thở” bầu không khí battle royale, vừa được parkout đúng chất…còn gì bằng?!