Tập thơ Cửa Mở

Cập nhập tin tức Tập thơ Cửa Mở

Nhà thơ gây chấn động một thời, đã ra đi …

Hay tin nhà thơ Việt Phương vừa về cõi vĩnh hằng, tôi cứ bàng hoàng. Bao nhiêu kỷ niệm về ông cứ hiện ra trong tôi…

Nhà thơ Việt Phương đã được cứu nhờ Tổng bí thư Lê Duẩn

Cuốn Cửa mở chuyền tay nhau đến nhàu đã tới được tay TBT Lê Duẩn. Bấn bíu việc công như thế mà TBT đã dành thời giờ đọc.