tắt nguồn đột ngột

Cập nhập tin tức tắt nguồn đột ngột

Apple thừa nhận sự cố iPhone 6s nghiêm trọng hơn dự tính

Trên trang web dành cho thị trường Trung Quốc, Apple lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận, vấn đề tắt nguồn đột ngột của iPhone 6s thực tế nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu của hãng. 

Apple thay pin miễn phí cho iPhone 6s tắt nguồn đột ngột

Apple tuyên bố sẽ thay pin miễn phí cho một số lượng giới hạn các điện thoại iPhone 6s bị tắt nguồn đột ngột, sản xuất trong giai đoạn từ tháng 9 - 10/2015.