GTA: Vice City là bản mở rộng của GTA III, đây là hai phiên bản độc lập về mã cheat, vì thế nếu bạn muốn biết mã cheat của GTA III, vui lòng xem bài viết khác.

Thao tác sau trong lúc chơi (không pause) để cheat

 • Phải, R1, Lên, L2, L2, Trái, R1 ,L1, R1, R1: Toàn bộ đèn giao thông là màu xanh
 • Tam giác, L1, Tam giác, R2, Vuông, L1, L1: Tất cả các phương tiện đều tàng hình (trừ xe máy)
 • R1, R2, L1, R2, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Phải, Lên: Mở khóa toàn bộ vũ khí loại 1
 • R1, R2, L1, R2, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Xuống, Trái: Mở khóa toàn bộ vũ khí loại 2
 • R1, R2, L1, R2, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Xuống, Xuống: Mở khóa toàn bộ vũ khí loại 3
 • R1, R2, L1, X, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Phải, Lên: Mã xin giáp
 • O, L2, Lên, R1, Trái, X, R1, L1, Trái, O: Mở khóa xe đen
 • R2, L2, R1, L1, L2, R2, Vuông, Tam giác, O, Tam giác, L2, L1: Xe nổ tung
 • PhảiPhảiTráiLên, L1, L2, L, Lên, Xuống, Phải: Đổi quần áo
 • Phải, L1, O, L2, Trái, X, R1, L1, L1, X: Gái cầm súng
 • R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Tam giác: Trời mưa
 • Phải, L2, Xuống, R1, TráiTrái, R1, L1, L2, L1: Tự tử
 • O, X, L1, L1, R2, X, X, O, Tam giác: Gọi gái
 • Tam giácLênPhảiXuống, L2, L1, Vuông: Đi nhanh
 • Phải, R2, O, R1, L2, Xuống, L1, R1: Xe bay
 • R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X: Sương mù
 • Phải, L1, O, L2, Trái, X, R1, L1, L1, X: Rơi vũ khí
 • R1, R2, L1, O, TráiXuốngPhảiLênTráiXuốngPhảiLên: Mã gọi máu
 • R2, OLên, L1, Phải, R1, PhảiLênVuôngTam giác: Du thuyền
 • Phải, R2, O, R1, L2, Vuông, R1, R2: Xe bơi

 • R1, R1, O, R2, LênXuốngLênXuốngLênXuống: Giảm cấp độ bị truy nã
 • R2, O, R1, L2, Trái, R1, L1, R2, L2: Xe điên
 • R2, O, Lên, L1, Phải, R1, PhảiLênVuôngTam giác: Đo mức độ nổi tiếng
 • XuốngLênLênLên, X, R2, R1, L2, L2: Người điên (không tắt được)
 • XuốngTráiLênTrái, X, R2, R1, L2, L1: Bạo loạn (không tắt được)
 • R2, R1, X, Tam giác, X, Tam giácLênXuống: Người điên có vũ khí
 • Tam giác, R1, R1, Trái, R1, L1, R2, L1: Lái xe dễ
 • O, L1, Xuống, L2, Left, X, R1, L1, Right, O: Xe màu hồng
 • O, R2, Xuống, R1, TráiPhải, R1, L1, X, L2: Nhập vai nhân vật Candy Suxxx
 • R1, O, R2, L1, R, R1, L1, X, R2: Nhập vai nhân vật Hilary King
 • Phải, L1, Lên, L2, L1, Phải, R1, L1, X, R1: Nhập vai nhân vật Ken Rosenberg
 • O, L2, Trái, X, R1, L1, X, L1: Nhập vai nhân vật Lance Vance
 • Xuống, L1, Xuống, L2, Trái, X, R1, L1, X, X: Nhập vai nhân vật võ sĩ 1
 • R1, L2, R2, L1, Phải, R2, Trái, X, Vuông, L1: Nhập vai nhân vật võ sĩ 2
 • R2, L1, Lên, L1, Phải, R1, PhảiLên, O, Tam giácNhập vai Mercedes
 • Phải, R1, Lên, R2, L1, Phải, R1, L1, Phải, O: Nhập vai nhân vật Phil Cassady
 • L1, L2, R1, R2, Xuống, L1, R2, L2: Nhập vai nhân vật Ricardo Diaz
 • O, L1, O, L2, Trái, X, R1, L1, X, X: Nhâp vai nhân vật Sonny Forelli
 • R1, R1, O, R2, TráiPhảiTráiPhảiTráiPhải: Tăng mức độ truy nã

 • Tam giácLênPhảiXuốngVuông, R2, R1: Chậm lại
 • LênPhảiPhải, L1, PhảiLênVuông, L2: Gọi ra một chiếc Boodring Banger
 • Xuống, R1, O, L2, L2, X, R1, L1, L, L: Gọi ra một chiếc Bloodring Racer
 • O, L1, Lên, R1, L2, X, R1, L1, O, X: Gọi ra một chiếc Caddie
 • R1, O, R2, Phải, L1, L2, X, X, Vuông, R1: Gọi ra một chiếc Hotring Racer #1
 • R2, L1, O, Phải, L1, R1, PhảiLên, O, R2: Gọi ra một chiếcHotring Racer #2
 • R2, Lên, L2, TráiTrái, R1, L1, OPhải: Gọi ra một chiếc Fist Limo
 • O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Tam giác, O, Tam giác: Gọi ra một chiếc Rhino
 • Xuống, R2, Xuống, R1, L2, Trái, R1, L1, TráiPhải: Gọi ra một chiếc Romero's Hearse
 • Phải, L2, Xuống, L2, L2, X, R1, L1, O, Trái: Gọi ra một chiếc Sabre Turbo
 • O, R1, O, R1, TráiTrái, R1, L1, O, Phải: Gọi ra một chiếc Trashmaster
 • R2, L1, OPhải, L1, R1, PhảiLênO, R2: Gọi ra một chiếc Hot Ring Racer
 • O, O, L1, Vuông, L1, VuôngVuôngVuông, L1, Tam giác, O, Tam giác: Tăng thời gian
 • R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, O: Trời bão
 • R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Tam giác: Trời nắng
 • R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Vuông: Mây mù
 • R1, X, Tam giác, Phải, R2, Square, LênXuống, Vuông: Xe cổ

 Theo GameN