Tatjana Patitz

Cập nhập tin tức Tatjana Patitz

Công ty người mẫu của Tatjana Patitz ở New York đã xác nhận thông tin cô qua đời hôm 11/1 vì bệnh tật.