tay vịn

Cập nhập tin tức tay vịn

Nóng gáy phát hiện "tiền lạ" trong hóa đơn hát karaoke của chồng

Em hoảng hồn khi phát hiện hóa đơn thanh toán tiền hát karaoke của anh hết gần 4 triệu. Trong đó, khoản dịch vụ khách hàng chiếm 1 triệu.