Telegram Messenger LLP

Cập nhập tin tức Telegram Messenger LLP

(GameSao.vn) – Đây là một phần trong chiến lược hạn chế quyền truy cập của chính phủ Nga với các dịch vụ được Google hoặc Amazon cung cấp.