D.T (theo Newsflare)

Nữ nhân viên bị trâu điên tấn công dữ dội

Nữ nhân viên bị trâu điên tấn công dữ dội

Đang đứng trong cửa hàng, một nữ nhân viên bị con trâu hung dữ tấn công, húc cô bay xuống sàn nhà.