tên miền thương hiệu cá nhân trực tuyến

Cập nhập tin tức tên miền thương hiệu cá nhân trực tuyến

Đã cấp hơn 3.100 tên miền thương hiệu cá nhân trực tuyến

Trong số hơn 4.600 tên miền mới gắn với chuyển đổi số gồm AI.VN, IO.VN và ID.VN đã được cấp, số tên miền thương hiệu cá nhân trực tuyến ID.VN được người dân đăng ký sử dụng nhiều hơn cả, với trên 3.100 tên miền, chiếm 67,1%.

4 bước để đăng ký tên miền thương hiệu cá nhân trực tuyến ID.VN

ID.VN là một trong ba đuôi tên miền mới được mở cho người dân đăng ký từ ngày 1/6. Để đăng ký tên miền thương hiệu cá nhân trực tuyến này, các cá nhân cần thực hiện 4 bước.