Thái Thu Xương

Cập nhập tin tức Thái Thu Xương

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có nữ Phó Chủ tịch mới

Bà Thái Thu Xương vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Quy trách nhiệm cho từng cán bộ để không cần nhờ vả mà việc vẫn 'chạy'

Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ tạo ra cơ chế hành chính thông thoáng, quy được trách nhiệm cho bộ, ngành, từng cán bộ để “không cần phải nhờ vả quen biết mà việc vẫn chạy”.