Thái Văn Thành

Cập nhập tin tức Thái Văn Thành

ĐB Quốc hội đề xuất cấm bán sách tham khảo trong nhà trường

Đại biểu Quốc hội cho rằng sách tham khảo không cần phải mua, nhưng nếu có loại sách này bán thì "chắc tất cả phụ huynh đều mua cho con được bằng bạn bằng bè".