Thông tin này được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UB Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương ngày 13/7.

{keywords}
Ảnh: Trọng Thành

UB Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an các cấp đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Khai trừ 27 trường hợp

Cấp ủy, UB Kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đồng thời, tiến hành rà soát, thẩm định, cho ý kiến về tiêu chuẩn nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2020-2025, đối với 315 trường hợp thuộc diện Đảng ủy Công an Trung ương quản lý; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc theo dõi, nắm thông tin phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên.

Cấp ủy, UB Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 916 tổ chức đảng và 5.384 đảng viên; trong đó UB Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 14 tổ chức đảng và 83 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 596 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính 148 cơ quan tài chính; tiếp nhận, xử lý 85 lượt đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề 1.802 tổ chức đảng và 9.000 đảng viên.

Qua kiểm tra, cấp ủy, UB Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 484 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 315; cảnh cáo 81; cách chức 15; khai trừ 27 trường hợp…

{keywords}
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành

Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đây là thời điểm rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 và Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Vì vậy cấp ủy, UB Kiểm tra các cấp cần tập trung một số nhiệm vụ. Cụ thể là, chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020.

Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường chủ động nắm tình hình ở các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, nơi có biểu hiện vi phạm, những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội... Chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu, hoặc nguyên tắc thủ tục bầu cử, vi phạm pháp luật để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận; góp phần thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Nguyên Phương

Cách thức giới thiệu trường hợp đặc biệt vào Bộ Chính trị, BCH Trung ương

Cách thức giới thiệu trường hợp đặc biệt vào Bộ Chính trị, BCH Trung ương

Khóa 11 có bốn nhân sự quá 60 tuổi là trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào BCH TƯ khóa 12 và một nhân sự là trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đại hội 13 việc này sẽ được thực hiện thế nào?