A.B (Theo WSJ)

Mỹ cảnh báo thiết bị dịch vụ số chứa cửa hậu, Trung Quốc điều tra Alibaba

Mỹ cảnh báo thiết bị dịch vụ số chứa cửa hậu, Trung Quốc điều tra Alibaba

Mỹ cảnh báo rủi ro trong thiết bị, dịch vụ số Trung Quốc; Trung Quốc điều tra Alibaba; Microsoft và McAfee thành lập ‘đội đặc nhiệm' chống mã độc,... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.