Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa có đưa ra 2 phương án sử dụng nguồn tiền hỗ trợ học phí cho học sinh.

Cụ thể, phương án 1 là ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% phần chênh lệch mức thu học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 (tháng 9, 10, 11, 12), mức dự kiến hỗ trợ là 66.938.208.000 đồng.

Phương án 2 theo phân cấp ngân sách hiện hành, lấy nguồn từ ngân sách cấp tỉnh của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD-ĐT quản lý với mức dự kiến hỗ trợ là 21.002.741.000 đồng và ngân sách cấp huyện của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện với mức dự kiến là 45.935.467.000 đồng.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám trong buổi đầu khai giảng năm học mới.

Nội dung tờ trình cũng nêu rõ, thực hiện phương án 1 sẽ phát sinh tăng chi ngân sách cấp tỉnh. Tuy nhiên, sẽ giảm gánh nặng kinh phí cho các huyện khi phải hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục, do đó các huyện không phải cân đối ngân sách.

Còn thực hiện theo phương án 2, theo phân cấp ngân sách hiện hành, sẽ giảm phần chi ngân sách cấp tỉnh. Tuy nhiên, các huyện gặp khó trong việc cân đối kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc huyện quản lý, đặc biệt là các huyện miền núi.

Đồng thời, việc phân cấp ngân sách cho các huyện hỗ trợ để thực hiện hoàn trả lại cho các đối tượng đã thu phần chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2022 - 2023 sẽ khó thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Từ những thuận lợi và khó khăn của từng phương án nêu trên, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn phương án 1, dự kiến hỗ trợ gần 67 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Hiện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa đang xem xét, quyết định phương án sử dụng ngân sách hỗ trợ để trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp tới xem xét, quyết nghị.

Trước đó, ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ra nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026.

Theo đó, học phí kỳ I năm học 2022 - 2023 của các trường công lập đã tăng lên 53,8% so với bậc mầm non; tăng 150% đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông là 93,5%.

sau khi có Nghị quyết của Chính phủ (tháng 12/2022) về việc hỗ trợ học phí cho học sinh, tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo giữ nguyên mức học phí theo năm học trước đó (2021-2022) từ học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Đồng thời tỉnh chỉ đạo xem xét phương án để hoàn trả số học phí chênh lệch so với năm học 2021-2022 (học kỳ 1 năm học 2022-2023) để hỗ trợ học sinh.