Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu dân cư Cao Nguyên, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Theo đó, đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng với quy mô diện tích đất khoảng 22,68 ha và công trình nhà văn hóa, diện tích đất 667,5 m2; công trình dịch vụ thương mại, diện tích đất 1.767 m2 theo quy hoạch chi tiết. 

Đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở 195 lô đất ở liền kề, với diện tích đất 20.577,3 m2 theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Thanh Hóa tìm nhà đầu tư làm 3 khu dân cư. (Ảnh: CP)

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở tại dự án có 673 căn nhà ở, gồm 638 căn liền kề và 35 căn biệt thự.

Trong đó, 195 căn liền kề xây thô hoàn thiện mặt trước, 452 lô đất ở còn lại (gồm 417 lô liền kề và 35 lô biệt thự) được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền và 26 lô đất tái định cư.

Sơ bộ chi phí thực hiện dự án hơn 531 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (hơn 80 tỷ đồng). 

Tiến độ thực hiện dự án không quá 4 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đến 9 giờ ngày 7/8.

Dự án thứ 2 tại Thanh Hóa đang mời các nhà đầu tư, đó là khu đất ở dân cư mới xã Vĩnh Phúc thuộc địa bàn thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc. Quy mô dự án khoảng 2,95 ha. 

Nhà đầu tư sẽ thực hiện đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt với quy mô diện tích đất khoảng 2,95 ha, bao gồm: san nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh, công trình thể dục thể thao, bãi đỗ xe, phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, xây thô và hoàn thiện mặt trước 36 công trình nhà ở liền kề tại khu vực không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án.

Sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 99,6 tỷ đồng; không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (hơn 5,3 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện dự án không quá 2 năm, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đến 9 giờ ngày 7/8.

Dự án thứ 3 mời đầu tư là dự án khu dân cư mới Ước Ngoại ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. Quy mô dự án 10,8 ha.

Theo đó, cần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt với quy mô diện tích đất khoảng 10,8 ha, bao gồm: san nền, cây xanh, đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy.

Xây thô và hoàn thiện mặt trước 152 nhà ở liền kề theo quy định. Cùng với đó, xây dựng hoàn thiện hạ tầng xã hội nhà văn hóa, công trình thương mại.

Sơ bộ chi phí thực hiện dự án hơn 353 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (hơn 20,3 tỷ đồng).

Tiến độ đầu tư dự án không quá 3 năm không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đến 9 giờ ngày 7/8.

Cả 3 dự án nói trên đều có thời gian hoạt động 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyêt định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.