Thanh Hoá sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc

Sáng 13-4, Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII được tổ chức để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề để Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; sau 1/2 ngày làm việc, kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 31 nghị quyết; trong đó có 02 nghị quyết về cơ chế, chính sách; 05 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn; 20 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án và 04 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua và hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06-12-2021, Kết luận số 785-KL/TU ngày 06-4-2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh; tập trung vào thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án, biện pháp, giải pháp để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Khẩn trương rà soát, không bỏ sót đối tượng tiêm chủng và tổ chức tiêm vét cho tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, kể cả mũi bổ sung, mũi nhắc lại; xây dựng kế hoạch chi tiết và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tiêm chủng vắc xin cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi. Cập nhật phác đồ điều trị Covid-19 hiệu quả để hướng dẫn người dân tự điều trị tại nhà; phân tuyến, phân tầng điều trị linh hoạt để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân Covid-19. Tiếp tục huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Thứ hai, UBND tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương xây dựng, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành đầy đủ các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV; đồng thời, tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho phù hợp với các cơ chế, chính sách đặc thù và các văn bản cụ thể hóa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Khẩn trương đấu mối, phối hợp để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch đô thị Thanh Hóa; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch xây dựng các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng; tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, hiện đại.

Thứ ba, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-01-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa”.

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đánh giá đúng tình hình, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kịch bản điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách địa phương ở từng cấp ngân sách.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào địa bàn, nhất là các dự án lớn, có giá trị gia tăng cao, tạo ra các điểm nhấn, sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, phải đẩy nhanh tỷ lệ, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, theo phương châm “Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, gắn trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp ngân sách, các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân; quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế; chú trọng đào tạo nghề, gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Chăm lo làm tốt công tác quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, vi phạm, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động, làm đến cùng, làm dứt điểm và đo đếm được kết quả, hiệu quả; khắc phục các “điểm nghẽn”, vướng mắc, khâu chậm trễ, kéo dài trong điều hành, tổ chức thực hiện. Cá thể hóa trách nhiệm, phân công rõ người, rõ việc, rõ yêu cầu khối lượng, chất lượng và tiến độ hoàn thành. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các cơ quan chức năng, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh.

Thứ năm, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành và chính quyền các địa phương tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị khác của tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào giữa năm 2022.

Thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể kỳ họp!

Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Từ thành công của kỳ họp, có thể khẳng định, đây là kỳ họp thời gian ngắn, nhưng chất lượng, hiệu quả lâu dài.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi đánh giá cao và hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Nhân dân; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân kỳ họp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề để Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp và qua các đại biểu, xin gửi tới toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin tuyên bố bế mạc kỳ họp.

Theo Báo Thanh Hóa

tin nổi bật

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Hà Nội, ngày 3/10/2022.

Thanh niên hướng đến phương châm: Không tự ti - Giảm tự tôn - Luôn tự tin và Biết tự hào

VietNamNet giới thiệu bài phát biểu của Bí thư Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 2/10.

Phát triển nông nghiệp sinh thái, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị

Ở Việt Nam, một số mô hình nông nghiệp sinh thái đã được triển khai, đạt được thành công nhất định. Tuy nhiên, còn manh mún, chưa có sự liên kết hình thành các chuỗi giá trị, thiếu các tổ, nhóm nông dân, hợp tác xã nông nghiệp sinh thái.

Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên từ Quảng Nam

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch nước: Người cao tuổi là rường cột của gia đình và cộng đồng

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng lực lượng Công nghệ thông tin CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác ứng phó với bão số 4 vừa qua.

Phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 28/9/2022 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Sơn La

Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa. Sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh có bước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đầu tư đúng tầm cho nghiên cứu cơ bản - Nhân tố nền tảng tạo đột phá phát triển KHCN

Việt Nam là một trong 10 quốc gia khởi xướng và đồng tác giả Sáng kiến Năm Quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững.

Toàn văn thông cáo báo chí kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong các ngày 23 và 26/9, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

‘Chúng ta đang đứng trước thời khắc bước ngoặt của lịch sử’

Ngày 24/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khoá 77.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn thuở

Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Không 'hy sinh' tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp “Thúc đẩy thương mại bao trùm” trong khuôn khổ Hội nghị Tác động của Phát triển bền vững do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức (New York, Mỹ) ngày 23/9.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24/9.