Mới đây, Thành ủy thành phố Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức hội nghị (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức lần thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025. Về nhiệm vụ của thành phố Thủ Đức trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho hay hiện nay có rất nhiều nội dung cần tập trung thực hiện, nhưng yêu cầu triển khai trên tinh thần biến đau thương thành hành động.

Theo thông tin trên Cổng hochiminhcity.gov.vn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý, định hướng phát triển của thành phố Thủ Đức sẽ thành thành phố thông minh, Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao phía Đông, nên trong từng hành động, dù rất nhỏ cũng phải thực hiện theo hướng này; TPHCM phải có phương pháp thông minh, suy nghĩ thông minh, việc làm thông minh.

{keywords}
 

Trong khi đó UBND TP.HCM cũng yêu cầu từ nay đến cuối năm phải hoàn thành đồ án quy hoạch chung của thành phố Thủ Đức. Cụ thể, thành phố Thủ Đức hướng tới phát triển chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn; có văn hóa đặc trưng trên cơ sở bảo tồn di sản và cảnh quan sông nước; phát triển hạ tầng đô thị thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố Thủ Đức được tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch, đảm bảo chất lượng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc TP.HCM.

H.A.H

Định hướng đô thị thông minh, TP.HCM ứng dụng công nghệ số vào hành chính

Định hướng đô thị thông minh, TP.HCM ứng dụng công nghệ số vào hành chính

Để đạt được mục tiêu đô thị thông minh, TP.HCM đề ra các giải pháp, bao gồm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính.