thành phố tương lai

Cập nhập tin tức thành phố tương lai

Metaverse Seoul: Tham vọng của thành phố vũ trụ ảo từ Hàn Quốc

Thủ đô Hàn Quốc đặt mục tiêu năm 2026 sẽ xây dựng hoàn thiện môi trường Metaverse cho tất các các dịch vụ công, bao gồm cả các dịch vụ về kinh tế, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Đại dịch Covid-19 khiến thành phố tương lai thay đổi như thế nào?

Đại dịch Covid-19 kéo dài trên toàn cầu đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của mọi người. Vậy, thành phố tương lai hậu Covid-19 sẽ thay đổi như thế nào?