thành tích học tập

Cập nhập tin tức thành tích học tập

Tiêu chí nào để phụ huynh đánh giá chất lượng trường học quốc tế?

Bên cạnh những yếu tố như: chương trình học, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... kết quả học tập là thước đo khẳng định chất lượng chính xác nhất.

Đi dép lê tới trường, học sinh đạt điểm cao hơn

Một trường tiểu học ở Anh đã cho phép học sinh của mình đi dép lê tới trường sau khi có nghiên cứu chỉ ra rằng việc này sẽ giúp trẻ đạt điểm số cao hơn.

Lý giải bí mật "hiện tượng giáo dục Việt Nam"

Việt Nam với GDP bình quân trên đầu người chỉ bằng một phần nhỏ của Mỹ lại thể hiện tốt hơn đáng kể những gì mà bạn có thể kỳ vọng ở một quốc gia có chỉ số GDP ở con số đó

Trẻ học tốt hơn nếu không đem điện thoại tới trường

Một nghiên cứu của Anh Quốc cho thấy rằng, thành tích học tập của trẻ em sẽ được cải thiện nếu chúng không mang theo điện thoại tới trường.