Cả năm 2021 không có căn nhà ở xã hội nào

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh Long An, giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2021.

Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc (Ảnh: Báo Long An)

Về việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển NƠXH, nhà ở công nhân giai đoạn 2016 – 2020, thanh tra chỉ ra rằng, trong kế hoạch phát triển NƠXH giai đoạn từ 2016 - 2020, tỉnh Long An không có các nội dung theo quy định như: không xác định diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo từng năm, diện tích sàn xây dựng NƠXH để cho thuê, diện tích đất để xây dựng từng loại nhà ở nêu trong kế hoạch, các hình thức xây dựng.

Giai đoạn 2016 - 2020 cũng không ban hành kế hoạch phát triển NƠXH hàng năm, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Nhà ở số 65/2014.

Việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến 2030, UBND tỉnh Long An cũng không xác định chỉ tiêu về số lượng, diện tích sàn nhà ở xây dựng mới của từng loại nhà, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 99/2015.

UBND tỉnh Long An cũng chậm ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 - 2022 so với thời gian quy định phải phê duyệt, vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 99/2015.

Trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 - 2022, UBND tỉnh Long An cũng không có nội dung xác định diện tích sàn xây dựng NƠXH để cho thuê.

Ngoài ra, kế hoạch đầu tư NƠXH giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 không đạt mục tiêu đề ra đã được phê duyệt. Cụ thể, chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020 có thêm 5.702 căn nhà ở dành cho các đối tượng xã hội. Tuy nhiên trên thực tế, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Long An chỉ xây dựng mới được 298 căn NƠXH và 1.283 căn nhà ở cho công nhân, đạt 27,7% theo chương trình đã duyệt.

Đáng chú ý, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Long An năm 2021 là đầu tư 2.500 căn NƠXH với tổng diện tích 150.000m2 sàn nhưng thực tế, năm 2021 không có căn NƠXH nào được đưa vào sử dụng, đạt 0% kế hoạch đã được duyệt.

“Như vậy, UBND tỉnh Long An chỉ hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho công nhân so với kế hoạch phát triển nhà ở công nhân giai đoạn 2016 - 2020, không hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng mới NƠXH theo kế hoạch phát triển NƠXH giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021” – kết luận thanh tra nêu.

Nhiều dự án không dành quỹ đất làm NƠXH

Thanh tra 10 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, kết luận cho biết, khi lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án trên, cơ quan lập, thẩm định và UBND TP Tân An, UBND các huyện Bến Lức, Đức Hòa không  xác định diện tích đất dành cho xây dựng NƠXH vi phạm Điều 4 Nghị định 11/2013.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng tiến hành thanh tra diện tích đất để xây dựng NƠXH khi lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ chi tiết đô thị 1/500 tại 50 đồ án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

Trong tổng số 50 đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, có 32/50 dự án không thuộc khu vực đô thị loại III trở lên và khu vực được quy hoạch là đô thị loại III hoặc được phê duyệt quy hoạch trước khi Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 có hiệu lực vì vậy chủ đầu tư các dự án không phải dành quỹ đất để xây dựng NƠXH. Còn lại 18/50 đồ án được phê duyệt tại khu vực đô thị là đô thị loại II và khu vực được quy hoạch đô thị loại III.

Trong 18 đồ án đó, có 11 đồ án quy hoạch chi tiết đô thị không xác định diện tích đất để xây dựng NƠXH khi lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, 6 đồ án có xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội và 1 dự án đến thời điểm thanh tra chưa được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.

Thanh tra việc dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng NƠXH của các chủ đầu tư cho thấy, trong 18 dự án, có 4 dự án là: Khu dân cư Phúc Long; khu dân cư thương mại dịch vụ Trần Anh Riverside; khu dân cư Thương mại Dịch vụ Trần Anh Riverside 2; khu dân cư thương mại Chợ Mới Bến Lức, chủ đầu tư không dành diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Ngoài ra, có dự án Khu đô thị Sân bay (phường 1, thị xã Kiến Tường), chủ đầu tư dành 2,24% diện tích đất ở để đầu tư xây dựng NƠXH, không đủ diện tích theo yêu cầu là dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng NƠXH.

Kiểm điểm trách nhiệm, không làm thất thoát ngân sách

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, để xảy ra những vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Long An, Sở Xây dựng, UBND TP Tân An, UBND huyện Bến Lức, UBND huyện Đức Hoà, UBND thị xã Kiến Tường, Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản thị xã Kiến Tường cùng các chủ đầu tư dự án.

Thanh tra Bộ đề nghị UBND tỉnh Long An, Sở Xây dựng, UBND TP.Tân An, UBND thị xã Kiến Tường và UBND các huyện Bến Lức, Đức Hòa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc diện quản lý để xảy ra các tồn tại, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Long An, giao cơ quan có chức năng rà soát những chủ đầu tư dự án lựa chọn hình thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở 20% xây NƠXH theo quy định, xác định nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ tài chính, không làm thất thoát ngân sách nhà nước…