Cuộc thi trên được thực hiện theo kế hoạch của TTCP về việc thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021. 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Việc tổ chức cuộc thi ngoài bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 còn phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương thông qua các bài dự thi hợp lệ được gửi về Ban Tổ chức, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong cả nước.

{keywords}
Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm phát biểu tại lễ phát động

Theo thể lệ cuộc thị, tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người dân (trừ thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban đề thi, thành viên Ban Giám khảo, thành viên Tổ Thư ký cuộc thi). 

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng gồm vòng sơ kết chấm để chọn 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao nhất vào vòng chung kết. Vòng chung kết chấm để lựa chọn ra các giải để trao thưởng.

Đề thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng có 2 phần gồm, phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phần 2 tự luận, người dự thi trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta.

Thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021 (thời gian nhận bài thi được tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận bài thi tại Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Hà An

Ông Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Sáng nay (15/4), Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ giữa Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.