- Ngày 11/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 3992/BTTTT-TTra chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai quyết liệt các giải pháp để tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước, nhằm từng bước tạo sự chuyển biến căn bản. Để đợt thanh tra được hiệu quả, rộng khắp và toàn diện, sự chỉ đạo quyết liệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, sự phối hợp đồng bộ của các Sở, Ban ngành tại địa phương là hết sức cần thiết. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3992/BTTTT-Ttra, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo theo các nội dung sau:

{keywords}

1. Cơ quan công an, quản lý thị trường, chính quyền quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thanh tra đối với các doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông di động, cửa hàng, đại lý, điểm bán SIM điện thoại đóng trên địa bàn để xử lý vi phạm trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước, khuyến mại không đúng quy định; mua bán, lưu thông SIM đã được kích hoạt đăng ký thông tin thuê bao.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công an, Uỷ ban nhân dân các cấp hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước cho cán bộ tại địa phương, công an quản lý trực tiếp trên địa bàn. Phổ biến và yêu cầu các đại lý, tổng đại lý mua bán sim, thẻ, điểm đăng ký thông tin thuê bao để yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định.

3. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao nhằm tạo bước chuyển biến nhận thức một cách mạnh mẽ cho doanh nghiệp, đại lý, người dân tuân thủ đúng pháp luật. Thông báo rộng rãi các đợt thanh, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm.

P.V.