Ngày 28/2, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo các kết luận của Ban Bí thư và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 - 2021.

{keywords}
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nêu rõ sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chánh Thanh tra Bộ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn quyết định thanh tra.

Ông Trần Ngọc Huy cũng nêu rõ, mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

{keywords}
Đoàn thanh tra thông qua lịch làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị được thanh tra. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên tiếp thu các ý kiến của Trưởng đoàn thanh tra và giao Sở Nội vụ liên hệ với các cơ quan, tổ chức để thống nhất về thời gian và chương trình làm việc với đoàn thanh tra.

Ông Võ Phiên cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Thu Hằng

Bộ Nội vụ tuyển 7 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công chức

Bộ Nội vụ tuyển 7 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công chức

Bộ Nội vụ tuyển dụng được 7 công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại 5 đơn vị của bộ.