tháp Chăm

Cập nhập tin tức tháp Chăm

Khoan, bắt vít khung thép vào tháp Chăm để quảng bá du lịch

Khoan, bắt vít khung thép vào tháp Chăm để quảng bá du lịch, Bộ VHTTDL yêu cầu Bình Định phải bảo vệ di sản.

 

Di dời tháp Chăm Triền Tranh nhường đất cho đường cao tốc

 Giải pháp duy nhất hiện nay là sớm hoàn thành khai quật để di dời khu tháp Chăm Triền Tranh cùng các hiện vật về bảo tàng để bảo quản, nhường đất để xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi…

Số phận tháp Chăm nghìn tuổi vẫn lơ lửng vì đường cao tốc

 Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày khai quật di tích Chăm Triền Tranh hoàn thành nhưng số phận của di tích này vẫn chưa được định đoạt.